Πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  • Για να δείτε το αναλυτικό επιστημονικό πρόγραμμα πατήστε ΕΔΩ.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • Νέες Απειλές τον 21ο Αιώνα για την Δημόσια Υγεία – Ιός Έμπολα
  • 30 Χρόνια ΕΣΥ: Ιατρική, Οικονομική, Κοινωνική Διαχείριση. Προοπτικές
  • ΕΟΠΥΥ: Παρόν & Μέλλον. Μία νέα δομή σε περίοδο κρίσης
  • Ασφαλιστικό Σύστημα. Σημερινή Κατάσταση – Προοπτικές
  • Η Παράνομη Μετανάστευση: Μια εν Δυνάμει Απειλή για τη Δημόσια Υγεία
  • Συνεργασία Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα Υγείας σε περίοδο κρίσης
  • Η Συμβολή της Φαρμακοβιομηχανίας στην Αντιμετώπιση της Κρίσης
  • Διαλειτουργικότητα του Τομέα Υγείας σε Περίοδο Κρίσεων