Περίληψη εργασιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η προθεσμία για την υποβολή περίληψη εργασιών έληξε. Όσοι από τους συμμετέχοντες έχουν υποβάλει περίληψη, θα λάβουν σχετική ενημέρωση άμεσα.